PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT OP DEZE WEBSITE

Kaptein kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kaptein en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kaptein verstrekt. Kaptein kan de volgende persoonsgegevens verwerken wanneer u een contactformulier op deze website invult:

WAAROM Kaptein GEGEVENS NODIG HEEFT

Kaptein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kaptein uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Kaptein GEGEVENS BEWAART

Kaptein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw contact gegevens worden niet langer dan 14 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Kaptein verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website. Kaptein gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden, met uitzondering van Google Analytics, niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Kaptein maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Het privacy beleid van Google Analytics valt hier ook onder. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kaptein te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kaptein heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaptein.info. Kaptein zal zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Kaptein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kaptein is o.a. met een SSL Certificaat beveiligd, waardoor u middels een beveiligde verbinding de website kunt gebruiken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kaptein verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kaptein op via info@kaptein.info.

https://echteboter.com is een website van Kaptein. Kaptein is als volgt te bereiken: